Il-Munxar

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Mejju 1994

photo1

Mix-xellug għal-lemin: Anthony Grech (Segretarju Eżekuttiv), Carmen Said (Kunsillier), Margaret Said (Kunsillier), Paul Curmi (Kunsillier), Lawrence Mizzi (Kunsillier), Joseph Debrincat (Sindku)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu 1998

Mhux appuntati b'elezzjoni

photo2

Mix-xellug għal-lemin: Anthony Grech (Segretarju Eżekuttiv), Ludgardo Gatt (Kunsillier), Margaret Said (Kunsillier), Freddie Portelli (Ex Ministru), Carmen Said (Kunsillier), Joseph Debrincat (Deputat Sindku), Paul Curmi (Sindku)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2001

photo3

Mix-xellug għal-lemin: Mark Bajada (Deputat Sindku), Georgette Bezzina (Kunsillier), Mario Gauci (Kunsillier), Joseph Sultana (Sindku), Carmen Said (Kunsillier), Anthony Grech (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju 2004

photo4

Mix-xellug għal-lemin: Mark Bajada (Deputat Sindku), Robert Mallia (Kunsillier), Raymond Cini (Kunsillier), Carmen Said (Kunsillier), Joseph Sultana (Sindku), Anthony Grech (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2007

photo5

Mix-xellug għal-lemin: Mario Emanuel Camilleri (Kunsillier), Saviour Spiteri (Deputat Sindku), Patrick Grima (Kunsillier), Joseph Sultana (Sindku), Carmen Said (Kunsillier), Anthony Grech (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo6

Mix-xellug għal-lemin: Anthony Grech (Segretarju Ezekuttiv), Ryan Debrincat (Deputat Sindku), Joseph Sultana (Sindku), Carmen Said (Kunsillier), Robert Mallia (Kunsillier), Saviour Spiteri (Kunsillier).


Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' April 2015

photo7

Mix-xellug għal-lemin: Anthony Grech (Segretarju Eżekuttiv), Damien Spiteri (Kunsillier), Carmen Said (Sindku), Paul Curmi (Kunsillier), Robert Mallia (Viċi Sindku), Sonja Abela (Kunsillier).