Il-Gżira

Dħul

Print this page

Kunsill Lokali il-Gżira

gzira panorama

Il-Kunsill Lokali il-Gżira bħala Gvern Lokali ilu mwaqqaf sa mill-1994 u rregolat skont l-Att XV tal-1993 tal-Kunsilli Lokali. Sallum kien hemm seba leġislaturi. Il-Kunsill Lokali mplimenta Bye Laws u jorganizza korsijiet speċifiċi biex jippromovi aktar edukazzjoni għar-residenti. Il-Kunsill flimkien ma' Sotto-Kumitati jorganizza eventi soċjali u jgħin Għaqdiet volontarji.

Bil-proċess diċentralizzat, l-iskop tal-Gvern Ċentrali hu li kull Kunsill Lokali jsir a one stop shop fejn ir-residenti bis-sistema ta' l-E-Government jistgħu jressqu l-bżonnijiet tagħhom fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill.

L-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill jinstab Nru: 283/1 Rue D'Argens, il-Gżira GZR 1364, Malta u jista' jiġi kontatat fuq Nru: tat-telefon (00356) 21 341034 jew fuq fax Nru: (00356) 21 341616. L-indirizz eletroniku huwa 

Is-Sindku

Is-seba leġislatura hi mmexxija mis-Sur Conrad Borg Manché li kien ġie elett Sindku f’April 2015. Il-Viċi Sindku huwa s-Sur Ralph Mangion flimkien mal-Minority Leader s-Sur Wayne Hewitt u Kunsillieri s-Sgna. Graziella Schembri, s-Sur Neville Chetcuti, s-Sur Joe Galea, u s-Sur. Jeremy Cardona. Rizultati tal-elezzjoni jinkisbu minn hawn.

Amministrazzjoni

Il-Kap tal-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill hu  Segretarju Eżekuttiv is-Sur Anthony Attard, l-Assistent Principal s-Sur Fabian Borg u l-iskrivani Cathleen Diacono u Jurgen Busuttil.

Live Streaming of Council Executive Meeting

Live streaming is only availiable during the Executive Council Meetings, please refer to the agenda section here for the upcoming schedule

News Box

NEW Refuse Collection Arrangements - click here


Tenders & Quotations - click here


Careers - click here