Ħal Għargħur

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data ta l-Elezzjoni -14 ta' Mejju, 1994

2015
L-Ewwel Leġislatura -Mix-xellug għal-lemin - Muscat Alfred, Mifsud Joseph, Attard Helen, Mifsud Batholomeo, Gauci Mario (Sindku), Grixti Joseph (Segretarju Eżekuttiv)


It-Tieni Leġislatura - Data ta l-Elezzjoni -14 ta' Marzu, 1998

phot2

It-Tieni Leġislatura -Mix-xellug għal-lemin - Mizzi Fabian (Segretarju Eżekuttiv), Attard Michael, Gauci Mario (Sindku), Portelli Alfred (Minister), Bezzina Emanuel, Fenech Christopher, Bezzina Wettinger Lily (Viċi Sindku)


It-Tielet Leġislatura - Data ta l-Elezzjoni -10 ta' Marzu, 2001

phot3

It-Tielet Leġislatura -Mix-xellug għal-lemin - Mizzi Fabian (Segretarju Eżekuttiv), Gauci Mario (Sindku), Fenech Christopher, Azzopardi Mark (Viċi Sindku), Mula Maryanne, Bezzina Wettinger Lily


Ir-Raba' Leġislatura - Data ta l-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju, 2004

phot4

Ir-Raba' Leġislatura -Mix-xellug għal-lemin- Muscat Alfred, Cauchi Anabel, Azzopardi Mark (Viċi Sindku), Mifsud Michael, Gauci Mario (Sindku), Mizzi Fabian (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data ta l-Elezzjoni -10 ta' Marzu, 2007

phot5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Fenech Pio, Mifsud Michael, Muscat Alfred, Azzopardi Mark (Viċi Sindku), Gauci Mario (Sindku), Mizzi Fabian (Segretarju Eżekuttiv)

Il-Sitt Leġislatura - Data ta l-Elezzjoni -10 ta' Marzu, 2012

phot5

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Brincat Kenneth (Agent Segretarju Ezekuttiv), Muscat Alfred, Fenech Christopher, Gauci Mario (Sindku), Azzopardi Mark (Vici Sindku), Vincent A.Galea

Is-Sebgha Legislatura - Data ta' l-Ellezjoni - 29 ta' April, 2015

2015

Mix-xellug ghal-lemin:Kurt Guillaumier(Agent Segretarju Ezekuttiv),Carl Grech(Kunsillier),Mario Gauci(Vici Sindku),Giljan Aquilina(Sindku),Christopher Fenech(Kunsillier),Mark Azzopardi(Kunsillier)