L-Isla (Città Invicta)

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku:

Is-Sur Justin John Camilleri                                                

Viċi Sindku: Is-Sur Joseph Casha
Kunsillieri: Is-Sra Charmaine Gerada
Is-Sur Ramon Mangion
Is-Sur Christopher Cocker
Segretarju Eżekuttiv:     Is-Sur Arthur Perici