Bormla (Città Cospicua)

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 t'April, 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Joseph M. Cachia (Segretarju Ezekuttivv), Joseph Carbonaro (Sindku), William Galea (Kunsillier), Pawlu Tanti (Viċi Sindku), Alfred Attard (Kunsillier), Maurice V. De Bono (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier) u Manuel Munro (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  8 ta' Marzu, 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Joseph M. Cachia (Segretarju Ezekuttiv), William Galea (Kunsillier), Joseph Carbonaro (Sindku), Maurice V. De Bono (Viċi Sindku), Alfred Attard (Kunsillier), Joseph Farrugia (Kunsillier), James Cauchi (Kunsillier) u John Vella (Kunsillier)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Alfred Attard (Kunsillier), William Galea (Kunsillier), James Cauchi (Kunsillier), Paul Muscat (Sindku), Joseph Carbonaro (Kunsillier), Darleen Zerafa (Viċi Sindku), Joseph Scerri (Kunsillier) u Joseph M. Cachia (Segretarju Ezekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2003

photo4

Ir-Raba Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Charles Fava (Kunsillier), Dorian Bugeja (Kunsillier), Darleen Zerafa (Viċi Sindku), Joseph Scerri (Sindku), James Cauchi (Kunsillier), Raymond Balzan (Kunsillier), Charles Richard (Kunsillier) u John M. De Bono (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2006

photo5

Il-Ħames Leġsilatura - Mix-xellug għal-lemin: Dorian Bugeja (Kunsillier), Henry Coleiro (Kunsillier), Antonia Attard Gialanze (Kunsillier), Charles Fava (Kunsillier), Darleen Zerafa (Viċi Sindku), James Cauchi (Kunsillier), Joseph Scerri (Sindku) u John M. De Bono (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju, 2009

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: John Farrugia (Aġent Segretarju Eżekuttiv), Pablo Cachia Belli (Kunsillier), John Vella (Kunsillier), Alison Zerafa (Viċi Sindku), Joseph Scerri (Sindku), Raymond Balzan (Kunsillier), James Cauchi (Kunsillier) u Roderick Mamo (Kunsillier).

Is-Seba Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2013

Is-Seba Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Joseph Caruana (Segretarju Eżekuttiv), Alfred Attard (Kunsillier), Pablo Cachia Belli (Kunsillier), Ivan Agius (Viċi Sindku), Alison Zerafa Civelli (Sindku), Noyah Spiteri (Kunsilliera), James Cauchi (Kunsillier) u Roderick Mamo (Kunsillier).