Kum Reġ Xlokk

Dħul

Print this page

  Il-Kumitat Reġjonali ta' Xlokk huwa kompost minn dawn il-Kunsilli Lokali:

Il-Belt Valletta (Città Umilissima), il-Birgu (Città Vittoriosa), L-Isla (Città Invicta), Bormla (Città Cospicua), Ħaż-Żabbar (Città Hompesch), iż-Żejtun (Città Beland), il-Fgura, Floriana, il-Kalkara, il-Marsa, Marsaskala, Marsaxlokk, Paola, Ħal Tarxien u x-Xgħajra

map