L-Isla (Città Invicta)

Membri tal-Kunsill

Sindku:

Is-Sur Giuseppi Casha                            

Viċi Sindku: Is-Sur  Clive Pulis
Kunsillieri: Is-Sur Malcolm Gatt
Is-Sur Chris Cocker
Is-Sur Anthony Bonavia
Segretarju Eżekuttiv:     Is-Sur Graziella Cassar Gellel